İşverenin farklı bir şubesine nakil olan BES sisteminden daha önce çıkan personeller tekrar BES sistemine dâhil olmalı mıdır?

Bes sisteminden çıkan çalışanları aynı işverenin başka bir şubesine nakledildiğinde tekrar bes sistemine dahil olması gerekir mi? Aynı işverene ait bağlı şube de yeniden başlatılmayacaktır. Yabancı uyruklu çalışanlarda BES Kesintisi zorunlu mudur? Yabancı uyruklu çalışanlar zorunlu BES kapsamında değildirler. Zorunlu BES kapsamına girecek olan ..

E-fatura düzenlemek isteyen firmalar ne yapmalıdır?

Bilanço usulüne göre defter tutan e-fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler ne yapmalıdır? E-fatura düzenlemek yükümlülüğünde olan mükellef elektronik imza veya mali mühür alıp, e-fatura başvurusu yapmalıdır. E– fatura mükellefi e-fatura mükellefi olmayan bir firmaya 5.000 TL altı kâğıt fatura düzenleyebilir mi? E-fatura mükellefi, sist..

Arabulucuk yöntemi ile ödenen kıdem ve mesai ücretleri hangi ayın bildirgelerinde beyan edilmelidir?

Arabulucu yönetimiyle çıkan personel ile 35.000 TL üzerinden anlaşıldı. 35.000 TL kıdem, ihbar, eksik ücret, yıllık izin, mesai karşılığında anlaşıldı. Arabuluculuk anlaşma tutanağında yukarda belirttiğim kalemler için toplu 35.000 TL yazıyor ve detayı yok. Personel şubat ayında çıktı, arabuluculuk anlaşma tutarları temmuz ayında ödendi. Bildiğiniz..

Firmalar kiracı olarak bulundukları yerlerin bina ve çevre temizlik vergilerini gider olarak yazabilir mi?

Eşimle ortak mülkiyetimiz olan gayrimenkule, adıma faaliyet göstermekte olduğumuz mali müşavirlik ofisimizi, başka arkadaşlarla da paylaşarak gayrimenkulün yarısından azını kullanacak şekilde taşıyacağız. Bu durumda benim kiracı olarak, kira kontratı düzenlememe gerek var mıdır? Taraflar arasında kira sözleşmesi yapılmalıdır. Kiracı konumunda bul..

Euro Bölgesinde hükümet borçlarının GSYİH’e oranı %86,3 oldu

Avrupa Birliği’ne bağlı istatistik ofisi Eurostat’ın yayınladığı verilere göre, 2020 yılının ilk çeyreğinin sonunda, COVID-19 kısıtlama önlemlerinin Üye Devletler tarafından yaygın olarak başlatıldığı 2020’nin ilk çeyreğinin sonunda, Euro Bölgesi’ndeki hükümet borçlarının GSYİH’ye oranı %86,3 oldu. AB’de bu oran ..

İşletme defterine tabi mükellefler E- deftere tabi olabilir mi?

Firmamız yem ticareti, buğday, arpa, yulaf, çeltik, ay çekirdeği kabuklarının toptan ticaretini yapmaktadır. E-irsaliye mükellefi olmalı mıdır? İlgili mevzuat kapsamında kâğıt irsaliye düzenlenebilmesi için; e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamal..

Limited şirketlerde hisse devri işlemleri nasıl yapılır?

Yabancı hisse senetleri yurda 2013 senesinde getirilmiş. Şu an bir bankada durmakta. Bu hisseleri bir derneğe bağış olarak verilmek istenmektedir Veraset ve İntikal Vergisi konusuna girer mi? Dernek VİV 3. madde kapsamında sayılan dernek ise Veraset ve İntikal Vergisine tabi olmaz. Limited şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini başka bir limi..

Evrakları kolluk güçleri tarafından alınan mükellefimin sözleşmesini feshedebilir miyim?

Mükellefim yargılanmaktadır. Polisler evraklarını teslim aldı. Benim bu saatten sonra yapmam gereken nedir? Müşterinizin bundan sonra işlemlerini yapmak istemiyorsanız sözleşmenizi tek taraflı fesih yapabilirsiniz. Fesih yaptığınızı Müşterinize bildiriniz. Satış devri gerçekleşen bir firmamızın yeni müşavirleri son yıl 2020 defterlerini vermediği..

Vefat eden şirket ortağının varisleri adına verilecek veraset beyannamesinde şirketteki hisseleri nasıl yazılır?

Veraset İntikal İçin, gayrimenkul ev, arsa, işyeri için belediyeden rayiç yazısı, bankalardan nakit yazısı aldım. Taşıt için ruhsatın fotokopisini koydum. Araç bedeli ne yazmam gerekir. 2015 Bir araçsa kasko listesinden marka ve modeline bakarak yazan bedeli yazsam olur mu? Araç bedeli için Kasko değeri yazılır. Vefat eden kişi A.Ş. Ortağı ise şi..