Depozitolu olarak verilen ürünler gekap beyannamesi kapsamında mıdır?

Firmamız sabun, şampuan, vücut losyonları üretimi yapmaktadır. Ürünlerimizi zincirlere satıyoruz. Bu bağlamda şampuan plastik şişelerde koyuluyor ve akabinde koliye koyulup bu şekilde piyasaya sürülmektedir. Bizim için 1.ambalaj olarak plastik şişe beyan edilmeyecek sonrasındaki koli mi gekap payı ödenecektir? Koli gekap beyanına tabidir. Konu il..

Yurtdışı satışlara istinaden B formlarında hangi bilgi yazılır?

Yurt dışına bir ürün sattık. Alıcının ülkesi ile teslim edilen ülke farklı. Bu durumda BS’ye teslim ülkesi mi alıcının ülkesi mi yazılır? Faturayı kime düzenlemiş ise Bs formuna onun bilgileri yazılır. Yabancı hastalara elektronik serbest meslek makbuzu nasıl kesilebilir? Alıcının vergi kimlik bilgisi bilinmiyorsa 10 haneli 2222222222 numa..

İzinsiz işe gelmeyen personelimizi ihtarname ile işten çıkartabilir miyiz?

İşe izinsiz 3 gün gelmeyen işçiye 3 gün tutanak tuttuk. İkametgâh adresine iş sözleşmesinin feshi ihbarnamesini gönderdik. İşçiyi, işten 29 koduyla (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) ile çıkarmasak, İstifa koduyla çıkarsak aleyhimize bir durum olur mu? İşçi istifa etmiş bu evrakı imzalamış ise istifa kodu il..

Tek ortaklı anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi midir?

Tek ortaklı anonim şirketinde yüzde 51 oranında hisse başka bir anonim şirkete devredilecektir. Yapılması gereken işlemler ve izlenmesi gereken yol hakkında bilgi alabilir miyim? Noterde hisse devri sözleşmesi yapılması gerekli midir? Tek ortaktan biri gerçek diğeri tüzel kişi iki ortağa çevrilecektir. Bununla ilgili alınması gereken karar yönetim..

E-fatura düzenlemek isteyen firmalar ne yapmalıdır?

Bilanço usulüne göre defter tutan e-fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler ne yapmalıdır? E-fatura düzenlemek yükümlülüğünde olan mükellef elektronik imza veya mali mühür alıp, e-fatura başvurusu yapmalıdır. E– fatura mükellefi e-fatura mükellefi olmayan bir firmaya 5.000 TL altı kâğıt fatura düzenleyebilir mi? E-fatura mükellefi, sist..

Binek araç kiralamalarında gider kısıtlaması uygulanır mı?

Aynı firmadan 6 adet kiralık araç (binek) faturası geliyor. KDV dahil 4.720,00 TL tek bir fatura. Her bir faturayı işlerken binek araç gider kısıtlaması yapmalı mıyız? Binek araç ister aynı firmadan ister ayrı firmadan kiralanması halinde her araç için 5.500 TL limiti dikkate alınır. Araç kiralamalarında kira bedeline ilave olarak ek kullanıcı ta..

Dezenfektan satışında uygulanacak KDV oranı nedir?

Yer yüzey dezenfektanı, el ve cilt dezenfektanı ve anti bakteriyel el sabunu üretimi işi ile iştigal eden Şirketinizin “Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi” sahibi olduğu, ana faaliyet kodunda yer alan ürünlerin bu ruhsatname ile imaline müsaade ediliyor. Söz konusu mamullerin satışında uygulanması gereken KDV oranının ne olmalıdır? Bahsettiği..

İş yerimizde birden fazla yeni nesil yazar kasa kullanabilir miyiz?

Eczacı mükellefim eczanede birden fazla yeni nesil yazar kasa kullanabilir mi? Sınırlama yoktur. Birden fazla yazar kasa kullanabilir. Oto yıkama faaliyeti bir işletme yazarkasa zorunluluğu var mı zorunluluk yoksa fatura mı yoksa perakende satış fişi mi kullanabilir mi? Oto yıkamacılar yeni nesil ökc (yazar kasa) kullanmak zorundadır. Kaynak: ..