Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. 1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.) 2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden öd..

KDV Kanunu'na da Mal ve Hizmet İhracatı Nasıl tanımlanmıştır?

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye&#..

Temmuz ayının tamamında kısa çalışma ödeneği alan bir personelin eksik günü kaç gün olarak bildireceğiz?

Şirket merkezimiz İstanbul’dadır. Edirne de şubemiz vardır. Şirket merkezimizde SGK’lı , kısa çalışmadan yaralanan, ödeneği olan bir personelimiz Edirne şubemize nakil etsek nakil sonrası merkez den kısa çalışma ödeneğinden çıkarmış olacağız . Edirne şubemizde de kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlarımız var. Nakil olacak perso..

Kovid sebebiyle raporlu olan personelin eksik bildirimi ne olmalıdır?

İşletme 13.07.2020 tarihine kadar tam zamanlı faaliyetine devam etti. 14.07.2020 tarihinde bir personellerde covid 19 çıkması nedeni ile işletme geçici olarak faaliyet durdurdu ve kapattı. Tüm personelleri ücretsiz izne çıkardı. 2020 yılı Haziran ve temmuz ayında işe başlayan personeller Pandemi ücretsiz izin desteğinden faydalanamıyor ve işten çık..

Şirket aktifi üzerine yapılacak olan dairelerin satışlarında KDV oranı nedir?

Şirket aktifine kayıtlı arsamızda bedel karşılığı inşaat taahhüt şeklinde Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmesi durumunda, müteahhittin ödemelerimize karşılık düzenleyeceği faturada genel oranda (%18) KDV olacaktır. Bu nedenle inşaat taahhüt sözleşmesi kapsamında müteahhitten teslim almış olacağımız aktife kayıtlı konutların 150 m2 altındaki dai..

Şirketler geçmiş yıllara ait zararlarını izleyen 5 yıl boyunca oluşacak vergi matrahından düşebilir.

Kurumlar Vergisinde ZARAR mahsubu (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır: a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar. Kurumlar Vergisi Kanununun 20&rsq..

Kantinler satış için kullandıkları plastik ve karton bardaklar için gekap beyannamesi verecek mi?

Geri kazanım katılım payı beyannamesi vermek zorunda olmayan vergi mükellefleri interaktif vergi dairesinden kapanış dilekçesi vermek zorunda mıdır? Geri kazanım katılım payı beyannamesi vermek zorunda olmayanlar için gekap mükellefiyeti otomatik yapılmaz. Şayet mükellefiyet varsa interaktif vergi dairesinden kapanış dilekçesi verilecektir. Okul ..

Satış amaçlı elde tutulan daireler için yeniden değerleme yapabilir mi?

İnşaat işi yapan firmamızın iki dairesi 1 yıldır elimizde duruyor. Fakat şu an piyasanın altında birim fiyatlı olarak elimizde bulunmaktadır. Bu daireler için her üç ayda bir yeniden değerleme yapabilir miyiz? 2004 yılından itibaren yeniden değerleme kalktı yerine enflasyon düzeltmesi sistemi getirildi. Sadece kuyumcular yapabilir. Değer artış ka..