Mali müşavirler birden fazla şirkette bağımlı olarak çalışabilir mi?

Bordrolu Çalışan SMMM’ler birden fazla şirketin beyannamesini gönderebilir mi? Bir şirkette bağımlı olarak çalışan mali Müşavirim. Şirket sahibine kendi adına bir şirket kurduk. Bu şirket için SGK işyeri kaydı yaptık ve ben o şirkete de çalışan olarak girişimi yaptım. İşe giriş belgesiyle Mecidiyeköy vergi dairesine gidip e beyanname şifresi..

Eczane teknikerleri SGK fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Eczanede yardımcı eczacı olarak işe başlayan kişi fiili hizmet zammından yararlanabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7146 Sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlanması sonrasında, 03.09.2018 tarihli bir Genel Yazı yayımlanarak, uygulama hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Uygulama ile ilgili yaşan..

Hurda teslimleri KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilir?

Hurda teslimleri KDV’den istisna olduğu için KDV beyannamesinde tablo 7 de beyan ediyoruz. KDV’den istisna olarak iadesini yaptığımız hurda faturalarını KDV beyannamesinin hangi sütunda göstermemiz gerekir? KDV beyannamesi kısmi istisnalar bölümünde 231 kod ile beyan edilir. Vergiden muaf bir vakıf olarak, OSB’de yer alan bir fa..

Gelir vergisi mükellefleri eşleri ve çocukları için yapmış oldukları sağlık harcamalarını gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi?

Gelir vergisi kanunu madde 89’da aşağıdaki hüküm vardır. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim ..

Mali müşavirler bir derneğe üye olabilir mi?

20 senedir Mali işer departmanlarında çeşitli pozisyonlarda çalıştım, yönetici olarak da bulundum. 2009 yılından itibaren SMMM ruhsatım da var ancak çalıştığım tüm şirketlerde tam tasdik sözleşmesi olduğundan YMM şifresi ile beyanname verdim. Ancak şu anda bulunduğum şirkette ilk defa ruhsatımı kullanacağım ve bağımlı olarak çalışacağım. Bu konuda ..

Haziran 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %8,7 arttı

Haziran 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %8,7 arttı

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Haziran 2020 Ticari süt işletmelerince Haziran  ayında 864 bin 015 ton inek sütü toplandı Haziran  ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı %3,1, Ocak-Haziran  döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 arttı. Haziran  ayında ticari süt işletmeleri tarafından..

İşsizlik oranı 2020 yılı Mayıs döneminde 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı 2020 yılı Mayıs döneminde 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti

İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2020 İşsizlik oranı %12,9 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2..