Firmamızı kapattıktan sonra geçmiş aylara yapmış olduğumuz gekap beyannamesine tabi işlemler için beyanname vermeli miyiz?

Pastane imalatı yapan mükellefimin pasta satışlarında kullandığı karton kutu ile plastik kutular nedeni ile Gekap beyannamesi ambalajlar başlığı ilke beyanname vermek zorunda mıdır? Kâğıt kutu ve plastik kutu gekap kapsamındadır. Para ile satılan poşetlerde KDV oranı % 18’dir. Şahıs firmasıyız. Market üzeri merkez işyerimizi 20.07.2020 de k..

Müşterilerden gelen şişelere dolum yapan firmalar bu işlemler için gekap beyannamesi bildiriminde bulunmalı mıdır?

23.08.2020 Mükellefimiz dezenfektan imalatı yapıyor. Gelen plastik şişelere dezenfektan doldurup kendi etiketini yapıp satıyor. Gekap beyannamesi verecek miyiz? Müşteriniz kendi Plastik şişelerine malı koyup satıyor ise Gekap beyannamesi verecek. Alıcı plastik şişeyi getiriyor ise gekap olmaz. Şirketimiz Serbest Bölgede faaliyet gösteren diğer ş..

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi tarihte verilmelidir?

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme zamanı, çalışanların sigorta prim ve hizmetinin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk günü başlar. Ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59’a kadar beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ver..

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi vergi dairesine verilecek?

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Yetkili Vergi Dairesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 98/A maddesiyle eklenen yetkiye istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ancak çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunlu..

Ev hizmetlerinde çalışanlar birleştirilmiş MUH-SGK beyannamesi verecek mi?

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalışanların Birleştirilmiş Muhtasar ve SGK Prim Bildirgesi uygulaması açıından Durumu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğu..

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

İlgili linkten e-SGK kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvuru yapılır.

Apartman yönetimleri SGK bildirimlerini nasıl verecek?

APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygul..