SGK açılış bildirgesinde bildirilen tarihte işe giriş bildiriminde bulunmazsak cezası ne olur?

Dün işe başlangıç bildirimi verdim. Bir kişi sigortalı çalışanı olacaktı. Mükellefin sistemden tescil bildirimini atlamışım. Dün tarihli sistemden tescilini yapsam cezası ne olur? Girişi iptal etmeniz gerekmektedir. e-Sigorta yoluyla verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun y..

Aynı döneme ait Ba formuna değişik tarihlerde düzeltme verdiğimizde her düzeltme için ayrı ayrı ceza düzenlenir mi?

Aynı döneme ait Ba formunu iki veya üç kere düzeltme verdiğimizde her verdiğimiz düzeltme için ayrı ayrı ceza kesilebilir mi? Kesilen cezalara itiraz edebilir miyiz? Her düzeltme için özel usulsüzlük cezası ayrı ayı kesilir. Cezalara elbette itiraz hakkınız var Ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi mahkemesine dava açabilirs..

Faiz geliri üzerinden yapılan stopajı vergiden düşebilir miyiz?

Değerleme işlemlerinden doğan kazanca isabet eden vergi kesintilerinin mahsubu Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmes..

Yurt dışında kesilen vergilerin Türkiye’de mahsubu mümkün müdür?

Yurt dışında ödenen vergilerin, yurt içinde ödenen vergilerin ve geçici verginin mahsup sırası Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecektir. Ayrıca, Kanunun 33 ü..

Cep telefonu tamir hizmetlerinde yıl sonuna kadar hangi oran üzerinden KDV uygulanmalıdır?

31/07/2020 tarih ve 31202 sayı karar sayısı 2812 olan cumhurbaşkanlığı kararı ile açıklanan KDV oranlarında yapılan son değişiklikler bu kanun ile değişen KDV oranlarında %18 den % 8 düşenler Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), kısmındaki ilgili parantez de yer alan KDV indirimine Cep telef..

KOBİ’lerin birleşmesinde vergi avantajı var mı?

(4 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 4. maddesiyle eklenen bölüm) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Birleşme İşlemleri 5904 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 5 inci maddede, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 31/12/2009 tarihine kadar yapacakları birleşme işlemleri..

Kısmi istihdam nedir? Ayda kaç güne kadar yapılan çalışma bu kapsama girer? Kısmi istihdam SGK bildirim kodu nedir?

TÜRMOB SİRKÜLER 28.01.2019/43-1 Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge uygulamasında programsal düzenleme yaparak, eksik gün nedeni olarak “kısmi istihdam (06 kodlu)” seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermemektedir. KISMİ İSTİHDAM DURUMUNDA SİGORTALI HİZMETLERİNİN BİLDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: 4857 sayılı İş ..

Tekne kiralamalarında stopaj oranı yıl sonuna kadar kaçtır?

Sene sonuna kadar işyeri kira stopajları yüzde 10’a ve KDV’si % 8’e düşürüldü. Taşıt kiralarının stopaj oranında bir değişme söz konusu mu? Karar sadece “İŞ YERİ KİRALAMASI” İçindir. Araç kiralamasında %10 olarak uygulanacaktır. Tekne kiralanmasında stopaj oranı değişti mi acaba %20 mi yoksa %10 mu olmalıdır? Tekne,..