Kısa çalışma ödeneği alan bir personel işten çıkartıldığında işsizlik maaşı alabilir mi?

Mükellefimiz çalışanlardan birini işten çıkartmak istemektedir. Muhtemel tarih 31/10/2020’dir. İşçi son 3 aydır Ücretsiz İzin desteği almaktadır. İŞKUR İşsizlik maaşı alabilmesi için son 4 ay kesintisiz çalışıyor olması gerektiğine göre bu kişi 31/10/2020 de işten çıkartılırsa işsizlik ödeneğine hak kazanacak mıdır? İşçinin kısa çalışma öden..

İşçi çıkarımının yasak olduğu dönemde ceza ödemeyi kabul eden iş verenler personel çıkartımı yapabilir mi?

KÇÖ kapsamında olan bir kişi işveren tarafından çıkarılabilir mi? İhbar öneli verilebilir mi? İşçinin fesih yasağı bulunmaktadır. Ancak işveren tarafından 25/II uyarınca çıkarılabilmesi mümkündür. İşverenin fesih yasağı devam ederken personelin iş akdini sonlandırabilmesi için asgari ücretin bir katı tutarında cezayı kabul etmesi halinde çıkaraca..

İade istenecek KDV’ye neler girer?

İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamına giren işlemler nedeniyle KDV iadesi talep edilebilecek tutar, iadeye ilişkin işlem ve belgeler, mahsuben ve nakden iade, bu bölümde yer alan açıklamalar dikkate alınarak iade hakkı doğuran her bir işlem bakımından Tebliğin ilgili bölümlerindeki düzenleme..

Türkiye Futbol Federasyonu KDV beyannamesi verir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu 5/5/2009 tarih ve 5894 sayılı Kanunla her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu kuru..

Muhtasar prim beyannamesinin son ödeme tarihi ne zamandır?

Muhtasar beyannamemizde işçilikle ilgili vergilerimizi 1003B de bildirimini yaptık. Ücret harici stopaj bildirimimiz bulunmuyor.1003A muhtasar beyannamesini boşta olsa vermemiz gerekir mi? Hayır böyle bir zorunluluk yoktur. Günler muhsgk ödemelerinin muhtasar ödemesi ayın 26’sı sgk kısmı ayın 31’i mi, yoksa her ikisinin de ödemesi 26..

Otobüs şirketleri taşımacılık işini başka otobüs sahiplerine yaptırırsa kesilen biletleri kim beyan edecek?

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Otobüslerle yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs şirketleri, taşımacılık işini başka otobüs sahiplerine yaptırsalar bile, kendi adlarına kestikleri bütün biletlerle ilgili KDV’yi kendileri beyan edeceklerdir. Bilet bedelleri KDV dahil olarak tespit edileceğinden, beyan edilecek vergi, iç yüzde..

Hasılat esaslı KDV uygulaması nedir?

Hasılat esaslı vergilendirme Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil..

%10 Stopaj indirimi hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

%10 kira stopaj indiriminden yararlanmak için 31.07.2020 sonra ödeme yapmamız gerekir. Fakat ağustos ayı için ödeme yapmazsak eylülde iki aylık ödeme yaparsak ağustos için yararlanabilir miyiz? Kararın yürürlük tarihi 31/07/2020 sona erme tarihi ise 31/12/2020’dir. Bu tarihler arasında yapılacak kira ödemelerinden % 10 GV stopajı yapılır. ..

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

SORU CEVAP 25.8.2020 1- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar, Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık pers..

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İLE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMALARI

TÜRMOB - MEVZUAT SİRKÜLERİ 25.08.2020/168-1 ÖZET Meslek mensuplarımızdan gelen sorular üzerine sorduğumuz sorularla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı; Birliğimize hitaben yazdığı 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda; − Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu&r..