Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler işsizlik maaşı alınacak süreden düşer mi?

Mükellefimin çalışanı 12.06.2017 tarihinde işe girmiş olup 01.04.2020 tarihinden itibaren 31.03.2021 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği almıştır. İlgili personel işten çıkması halinde işsizlik maaşına hak kazanabilir mi? Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini be..

Avukatlar Adalet Bakanlığına ve İcra dairelerine düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı uygulamalı mıdır?

01.03.2021 Tarihinden geçerli olan Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat uygulamasında belirlenen “Yukarıda Bildirtilenler dışında diğer hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odalıları VB kurumların aldığı tüm diğer hizmetlerin tevkifatı 5/10 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Avukatların İcra Dairesi, CMK, ve..

Yatırım teşvik belgesi olan firmanın zarar etmesi durumunda kurumlar vergisi beyannamesinin yatırım indirimi ekleri kısmı doldurulacak mı?

Bölgesel teşvik yatırım belgesi olan firmamızın 2020 yılında zarar çıkması halinde kurum vergi beyannamesinde yatırım indirimi bölümünü doldurmamız gerekir mi? Zarar olduğu için doldurulmayacağı görüşündeyiz. __________________________________________________________ PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ Amaç ❑Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte orta..

Devreden KDV bir vergiye mahsup edilir mi?

Kafeterya hizmeti mükellefimin 12.000 TL Şubat/2021 dönemini sonunda devreden KDV ‘si mevcuttur. Mükellefimin benden talep ettiği İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi ile oluşacak muhtasar ödemesini mahsup etmemdir. İndirimli orana tabi KDV işlemi yapabilir miyim?  Devreden KDV iade edilecek vergi değildir. Mahsup yapılmaz. Kafe i..

TÜBİTAK desteğinde yararlanan şirket tarafından Teknokent bünyesinde yapılan Ar- Ge harcamalarının Teknokent dışında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilebilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen aşağıdaki özelgede 5746 Sayılı Kanun Kapsamına Ar-Ge  Merkezinde yapılan Ar-Ge Projesi ile ilgili Kurumlar vergisi ve KDV açısından açıklamalar, değerlendirmeler  ve uygulamaya ilişkin hususlar belirtilmiştir. Kurumlar Vergisinden indirim konusu yapılabilecek AR-GE tutarı, yüzdesi, koşulları,..

Emekli şirket ortaklarının emekli maaşından kesinti yapılır mı?

Tatil gününe denk gelen beyannamelerin bildirim süresi en son ne zamandır? VUK süre hesaplaması 18. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.  Sürelerin Hesaplanması Madde 18 Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:  Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter..